Изследователите откриват нов начин за съхранение на слънчева енергия

Новият метод е по-евтин и по-ефективен

Енергийният въпрос е една от най-обсъжданите теми днес. Тъй като проблемите с околната среда, причинени от емисиите, свързани с изкопаемите горива, определят дисбаланса, който води до глобално затопляне, търсенето на по-чисти и икономически жизнеспособни енергийни матрици е все по-важно.

Слънчевата и вятърната енергия, въпреки че са по-малко замърсяващи, се нуждаят от време за ефективно развитие на икономическата жизнеспособност чрез кривата на обучение, което също определя необходимото повишаване на ефективността в процеса на производство на енергия. И точно това се случва благодарение на развитието на новите технологии. Едната е създадена от изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ.

В своите изследвания учените са открили нов начин за съхраняване на слънчевата енергия в нейната "чиста" химическа форма. Обикновено слънчевата светлина се трансформира в електрическа енергия или просто топлина, преди да се съхрани. Голямото предимство на новия метод е фактът, че светлината в химическата си форма може да се съхранява за дълги периоди, без да губи енергия и се нуждае само от катализатор, малка температурна промяна или светкавица, за да освободи енергия.

Изследването се основава на анализ на фулвален ди-рутений, химично съединение, използвано за съхранение на слънчева светлина. След като научихме как действа това съединение, следващата стъпка беше да се намери заместител, който да бъде по-обилен в природата.

Решението е под формата на смес от въглеродни нанотръби, малки и тънки въглеродни структури и химичното съединение азобензол, което води до появата на нов материал с най-ефективния и евтин капацитет за съхранение на слънчева светлина.

Изследователите казват, че техниката, използвана за разработване на съединението, може да се използва за разработване на различни продукти, но със сходни характеристики. Освен това те търсят нови материали за генериране на други химични съединения.

Науката отново ни показва, че има алтернативи на потреблението на изкопаеми горива. Това ти ли си? Какво сте направили, за да намалите въглеродния си отпечатък? Посетете нашия специален брой за въглеродните емисии и разберете как можете да помогнете в борбата с глобалното затопляне.

Original text