Как да изхвърляте старата телевизионна антена?

Старата телевизионна антена има рециклируеми компоненти. Пенсионирайте своите и имайте чиста съвест

С промяната на сигнала, дайте правилно изхвърляне на вашия

Помните ли тази телевизионна антена , в онези дъждовни дни? С дигитализацията на комуникационната система в Бразилия времето за стоманената вълна свърши! Качеството с висока разделителна способност на изображението и звука на цифровата телевизия ще ни накара да оттеглим старата си телевизионна антена .

Как да се изхвърли?

Тъй като е изработена от метал, а също и от пластмаса, вътрешната UHF / VHF телевизионна антена може да бъде рециклирана! Потърсете специализирани пунктове за изхвърляне на електроника или използвайте нашата услуга за домашно събиране. Но помнете, винаги избирайте съзнателно изхвърляне, спазвайки околната среда!

Искате ли да изхвърлите предмета си с чиста съвест и без да напускате дома си?


Original text