Японската къща е направена от дърво "по-трудно от стомана", за да устои на природни бедствия

Използваният материал е известен като глулам

Архитектите на офис Архитектурно студио Nollaв Япония те проектираха специална къща, която да устои на възможни земетресения, често срещани в такава част на света. Голямата идея беше да се използва нов вид високоустойчив материал.

Наречен Glulam, той се състои от няколко дървени листа, които са фиксирани с лепило с висока адхезия, здрави и устойчиви на влага. Иновативният продукт се оказа по-устойчив от няколко материала, включително стомана, което означава, че може да издържи на нормалното износване, което страда един дом, и реагира по-добре на ситуации на възможни екологични бедствия, като силни бури или земетресения, тъй като остриетата му поддържат повече адаптации, без да се прави компромис със структурата. Цената му е съобразена с издръжливостта, но в сравнение с материалите, използвани в конвенционалните конструкции, тя предлага практически същата полза от разходите.

Но те не са просто "защитни" характеристики, които къщата притежава. Архитектурата има функции, за да се възползва от естественото осветление и вентилация, а нейните участъци и покривът са защитени, за да се предотврати прегряване вътре в жилището.

Източник: Устойчива архитектура