Изследователите откриват повече от 3000 химически компонента, присъстващи в човешката урина

Чрез изследване на урината е възможно да се разбере как тялото метаболизира веществата, съдържащи се в храната и лекарствата

Всичко в света е съставено от химически елементи и комбинации, включително човешкото същество. Не е пресилено да се каже, че познаването на някои от тайните на химията ни позволява да видим Вселената по друг начин.

През цялата история много мислители вече са усетили, че всичко е съставено от нещо, каквото и да е било. Появиха се алхимици, които експериментираха (от най-странните до най-сложните), за да разберат произхода на нещата и също така да ги пресъздадат.

През 1669 г. германският Hennig Brand открива случайно химичния елемент фосфор (P) чрез нетрадиционен експеримент: той вярва, че урината е течност, способна да лекува всички болести и че тя може също да стане злато (поради жълтеникавия си цвят). За това урината кипна и я накара да премине през процеса на кондензация. Оттам той успя да създаде бяла паста, която при нагряване да изгори.

Повече от 340 години по-късно учените все още изучават урината, включително някои, които я смятат за полезна за здравето, като препоръчват ежедневния й прием. Наскоро канадски изследователи от университета в Алберта откриха поне 3079 химически компонента в урината, 72 от които се образуват от бактерии, а други 1453 са останки от самото човешко тяло. Открити са още 2282 компонента от диети, лекарства, козметика и излагане на околната среда.

Поради това голямо разнообразие от химични елементи, урината е богат и евтин източник на изследвания за учените, за да открият как веществата в храната и лекарствата се метаболизират в телата ни и доколко те могат да ни навредят. Всъщност урината съдържа това голямо количество компоненти поради функционирането на бъбреците, които концентрират определени метаболити в кръвта.

За извършване на изследванията пробите са анализирани чрез различни техники, като ядрено-магнитен резонансен спектроскоп, газова хроматография, масспектрометрия и течна хроматография. Анализира се урината на 22 здрави хора и се изучава повече от 100 години научна литература по този въпрос.

В портала eCycle вече публикувахме статии, които показват използването на урина при производството на устойчиви торове (вижте тук) и дори при генерирането на електрическа енергия (научете повече).