Какво да правим със сухи листа?

Естествено повторно използване

Листи

Листата, както всеки друг органичен материал, могат да бъдат използвани повторно от природата, вместо да бъдат хванати в пластмасови торби в депо за дълги години.

Компостиране

Вместо да ги поставяте в найлонов плик, който ще бъде откаран на сметище, опитайте да използвате компост. Ако имате конкретна машина, резултатът е по-добър. Но помнете, винаги избирайте съзнателно изхвърляне, спазвайки околната среда!


Original text