Анимацията показва значението на запазването на водния цикъл за обществото

Необходимо е да се променят навиците и творческата анимация показва как

Воден цикъл

Всяка вода на Земята, всяка капка е същата вода, която винаги е съществувала, течаща преди 4,5 милиарда години. Въпреки това, в допълнение към естествените промени в климата, човешките действия допринасят за дисбаланса на цикличния и естествения поток на водата. Сега трябва да действаме, за да балансираме този цикъл. В крайна сметка водата е живот и без живот не бихме били тук.

За да обясни всичко това по по-„графичен“ начин, програмата Água Brasil създаде много готина анимация.

Програмата Água Brasil е инициатива на Banco do Brasil в партньорство с природозащитната организация WWF-Brasil, Фондация Banco do Brasil и Националната агенция по водите (ANA) за опазване на водите.