Голям или малък компост? Коя да използвам?

Разберете как да изберете размера на миксера за вашия дом или апартамент

Голям композитор Мини композитор Малък композитор

Изображение: eCycle / разкриване

Има няколко размера на композитора, те включват средни, големи и малки компостери. Разберете кой модел е най-подходящ за вашата рутина.

Компостиране

Домашното компостиране е едно от решенията за твърди отпадъци. Процесът се състои от разлагане на органични вещества чрез процеси с или без наличието на земни червеи, а крайният продукт е хумусът и оборският тор, които могат да се използват като естествен тор.

  • Хумус: какво представлява и какви са неговите функции за почвата

Най-големият въпрос за тези, които започват да компостират, е как да намерят най-добрия размер на компоста. За да разберете дали трябва да закупите голям, среден или малък контейнер за компост за вашата къща или апартамент, важно е да вземете предвид: избрания тип компостиране, средата, която имате за контейнера за компост и обема на отпадъците, които ще се разлагат, според с броя на хората, живеещи в резиденцията.

Видове компостиране

Има два вида компост: вермикомпостиране и сухо компостиране. В първия режим процесът се осъществява чрез действието на земните червеи в системата, за да помогне на микроорганизмите, които вече са в почвата, да разлагат органичните вещества. При сухото компостиране само микроорганизмите, присъстващи в почвата, се разлагат без никаква външна помощ. Основната разлика между двата вида компост е времето за разлагане (процесът, при който се използват земни червеи, е по-бърз).

  • Земният червей: значение на околната среда в природата и у дома

В допълнение към вида на компоста е необходимо да се анализира пространството, което ще бъде предоставено. Ако имате открито пространство с легло например и искате да се занимавате с растения и почва, вариант за вашия проект е компостирането на пода (сухо компостиране). В него се прави купчина органични остатъци и сухо вещество, с пропорциите на органична част към две части сухо вещество.

Апартамент x Къща

Ако живеете в апартамент или дори къща, но нямате открити пространства или дълго време, ръчните или автоматични сухи компостери или вермикомпостирането с контейнери са най-добрите варианти. Основната разлика между ръчното и автоматичното компостиране на сухо е, че второто извършва целия процес на автоматично обръщане на компоста, разграждайки всички остатъци за 24 часа.

Ръчният кош за компост се състои от три или повече подредени пластмасови кутии, като най-горните са храносмилателни кутии, където се извършва компостирането на отпадъци, а последната кутия е колектор за оборски тор - с кран за отстраняването му.

Вермикомпостирането или земният червей се препоръчва за хора, живеещи в апартаменти и къщи. И за това има вариации в размера на компостера.

Голям, среден или малък?

Голям композитор Мини композитор Малък композитор

Снимка: Разкриване

Размерите на смесителите зависят от доставчика. Но като цяло те са:

  • Малка кофа за компост - 2 кутии за храносмилане и 1 колектор: за семейство до 4 души
  • Среден кош за компост - 3 храносмилателни кутии и 1 колектор: за семейство от 5 до 6 души
  • Голям кош за компост - 4 храносмилателни кутии и 1 колектор: за семейство от 7 до 8 души
Можете да увеличите или намалите броя на сандъците, ако е необходимо. Като цяло семействата, които готвят повече у дома, имат по-голямо търсене. Вегетарианците и веганите, които ядат прясна храна или готвят много, също имат по-голямо търсене на компостери със среден или голям размер. Ярката страна е, че когато у дома се произвеждат повече органични боклуци, навън се произвеждат по-малко храни за бързо хранене , пластмасови боклуци и органичен компост.


Original text