Какво да правим със скрап?

Избягвайте разходите и помагайте на околната среда

Отпадъци

Можете да рециклирате скрап, както и всякакъв вид метал, като избягвате разходите за фазата на редукция на руда до метал, намалявайки консумацията на енергия. За скрап няма проблеми по отношение на ръждата по отношение на повторната употреба.

Кооперации и професионалисти

Възможно е изхвърлянето на скрап от кооперации или от специализирани специалисти, които се занимават с този материал. Вижте бележката по-долу къде да намерите най-близкия до вас пункт за изхвърляне и запомнете: винаги избирайте съзнателно изхвърляне, спазвайки околната среда!

Искате ли да изхвърлите предмета си с чиста съвест и без да напускате дома си?

Original text