Може ли смесената хартия да бъде рециклирана?

Да, рециклира се!

Смесената хартия, която е често срещана в рекламни брошури, списания, остатъци от остатъци от принтери, може да бъде рециклирана, както и други видове хартия.

Използвайте го напълно

Уверете се, че използвате хартията по всякакъв възможен начин, преди да я поставите в контейнера за разделно събиране. И не забравяйте, винаги избирайте съзнателно изхвърляне, спазвайки околната среда.

Искате ли да изхвърлите предмета си с чиста съвест и без да напускате дома си?

Original text