Какво да правим с негативите?

Филмови негативи: почти музейна статия!Снимка отрицателна

С дигитализацията съхраняването на ролки филми и негативи стана донякъде безполезно. Освен това материалът е силно запалим и може да представлява риск, ако се съхранява по грешен начин.

Как да се изхвърли?

Тъй като филмовият негатив не може да се рециклира, алтернатива е да се използва повторно циклиране или дарения за кинотеатри, които проявяват интерес към материала.

Искате ли да изхвърлите предмета си с чиста съвест и без да напускате дома си?

Original text